Poeta, dramaturg, patriota, autor epopei narodowej, uważany za najwybitniejszego twórcę epoki romantycznej w literaturze polskiej i porównywany do najsławniejszych pisarzy europejskich pierwszej połowy XIX wieku: George'a Byrona i Johanna Wolfganga Goethego. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, wykładowca akademii lozańskiej i paryskiego College de France, redaktor pism emigracyjnych, twórca polskiego legionu we Włoszech w 1848 roku, w latach 1852-55 opiekun cennych zbiorów paryskiej Biblioteki Arsenału. 11 września 1855 roku wyruszył w swoją ostatnią podroż na Wschód, aby tworzyć oddziały polskie do walki z carską Rosją w czasie wojny krymskiej. Zmarł nagle 26 listopada 1855 w Stambule - w wynajmowanym domu, w którym znajduje się obecnie muzeum Poety.
 
 
 

Partnerzy