LINIA ŻYCIA

 • 24 grudnia 1798

  Adam Bernard Mickiewicz urodził się na litewskiej prowincji, w Zaosiu koło Nowogródka. Był drugim synem Mikołaja i Barbary z Majewskich. Miał czterech braci: starszego Franciszka, z którym w dzieciństwie byli nierozłączni, i młodszych Aleksandra, Jerzego i Antoniego. Drobnoszlachecka rodzina Mickiewiczów utrzymywała się właściwie wyłącznie z adwokackiej pensji ojca - Mikołaj był, bowiem adwokatem w sądzie nowogórdzkim.
 • 1807

  Adam Mickiewicz rozpoczął naukę w prowadzonej przez dominikanów szkole powiatowej w Nowogródku. Liczyła ona sześć klas i na wyższych poziomach miała program podobny do programu gimnazjum.
 • 1812

  po pożarze domu Mickiewiczów umiera nagle Mikołaj – ojciec poety, zostawiając rodzinę właściwie bez środków utrzymania.
 • 1815

  rozpoczął studia na uniwersytecie w Wilnie - Mickiewicz przybył do Wilna we wrześniu 1815 roku aby podjąć studia na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Za względu na trudną sytuację finansową podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim.
 • 1817

  wraz z przyjaciółmi – Tomaszem Zanem i Józefem Jeżowskim, założył tajne Towarzystwo Filomatów.
 • 1819

  ukończył studia i rozpoczął pracę w szkole powiatowej w Kownie (Mickiewicz został zwolniony z opłat za czesne, jednakże wiązało się to z koniecznością późniejszego odpracowania stypendium – przez 6 lat miał uczyć we wskazanej szkole. )
 • 1820

  zmarła Barbara Mickiewiczowa, matka poety. W tym roku również poznał Mickiewicz Marylę Wareszczakównę.
 • 1822

  ukazał się pierwszy tom Poezji (a w nim Ballady i romanse)
 • 1823

  ukazał się drugi tom Poezji(a w nim m.in. Grażyna, DziadyUpiór, część II i IV ) http://polona.pl/item/350306/70/
 • 1823-1824

  odbywał się proces filomatów i filaretów w wyniku czego Mickiewicz został skazany na przymusowe opuszczenie guberni wileńskiej
 • 1824

  w listopadzie wyjechał do Petersburga. Jego przymusowy pobyt w Rosji trwał cztery lata, do maja 1829 roku. Był również w Kijowie, Charkowie, Odessie, na Krymie, przez pewien czas mieszkał w Moskwie.
 • 1825

  odbył podróż do Odessy i na Krym, w towarzystwie Karoliny Sobańskiej, jej męża Hieronima, brata – Henryka Rzewuskiego oraz generała Jana Witta.
 • 1826

  wydał tom sonetów będący pokłosiem podróży (zawiera on Sonety krymskie i tzw. Sonety odeskie).
 • 1828

  Walenty Wańkowicz namalował w Petersburgu Portret Adama Mickiewicza na Judahu – najbardziej znany portret poety. W tym samym roku wydany zostaje Konrad Wallenrod.
 • 1829

  otrzymał zgodę na wyjazd i paszport opuścił Imperium Rosyjskie udając się w podróż po Europie Zachodniej przez Niemcy, Czechy, Szwajcarię do Włoch
 • 1830

  w grudniu, podczas pobytu w Rzymie, Adam Mickiewicz otrzymał wiadomość o wybuchu powstania listopadowego.
 • 1831

  w kwietniu wyruszył w podróż, aby dołączyć do powstania – trasą przez Florencję, Turyn, Genewę dotarł do Paryża, później przez Lipsk i Drezno do Księstwa Poznańskiego, skąd zamierzał przedostać się na ziemie Królestwa Polskiego. Do powstania nie dotarł.
 • 1832

  po upadku powstania przybył do Drezna. Tam w marcu powstała zasadnicza część najwybitniejszego dramatu romantycznego – trzecia część Dziadów. Napisał wówczas również min. Śmierć Pułkownika, drugą redakcję Reduty Ordona oraz Śniła mi się zima. W czerwcu przeniósł się do Paryża, gdzie późną jesienią wydał Dziady oraz napisane już po przyjeździe do stolicy Francji Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.
 • 1834

  w czerwcu wydał Pana Tadeusza – pisaną wierszem opowieść szlachecką z lat 1811-1812. Miesiąc później ożenił się z Celiną Szymanowską– małżeństwo to trwało do 1855 roku. Mieli sześcioro dzieci – Marię (1835), Władysława (1838), Helenę (1840), Aleksandra (1842), Jana (1845) i Józefa (1850) .
 • 1838

  W czasie gdy poeta wyjechał do Szwajcarii podejmując starania o posadę na Akademii w Lozannie Celina, po urodzeniu drugiego dziecka, zapadła na chorobę psychiczną.
 • 1839

  razem z rodziną przeprowadził się do Szwajcarii i jako profesor literatury łacińskiej wykładał w Akademii Lozańskiej.
 • 1840

  powrócili do Paryża. Adam Mickiewicz rozpoczął wykłady języków i literatur słowiańskie na Collège de France. Spisane wykłady zostały wydane po francusku w czterech tomach.
 • 30 lipca 1841

  poetę, strapionego kolejnym nawrotem choroby psychicznej żony, odwiedził Andrzej Towiański – mistyk i filozof, głoszący idee mesjanistyczne. Towiański przekonał poetę do odebrania żony z zakładu dla obłąkanych, po czym ją uzdrowił – odtąd poeta stał się gorliwym wyznawcą nauki moralnej i religijnej Towiańskiego.
 • 1844

  za propagowanie sekty Andrzeja Towiańskiego Koło Sprawy Bożej, został zawieszony w czynnościach profesora.
 • 1846

  Występuje z sekty Towiańskiego, zakładając własne Koło
 • 1848

  w czasie Wiosny Ludów we Włoszech tworzył legion polski, dla którego stworzył trzynastopunktowy Skład zasad – dokument, który miał być podstawą ustroju przyszłej, niepodległej Polski.
 • 1849-50

  był redaktorem naczelnym założonego przez siebie paryskiego pisma La Tribune des Peuples
 • 1852

  otrzymał posadę w Bibliotece Arsenału w Paryżu, pracował tam do wyjazdu do Stambułu w 1855 roku.
 • 1855

  5 marca zmarła po długiej chorobie Celina Mickiewicz. W czerwcu Adam Mickiewicz podejmuje decyzję
 • 11 września 1855:

  Mickiewicz wyruszył do Turcji
 • 26 listopada 1855

  zmarł prawdopodobnie na cholerę w Stambule
 • 21 stycznia 1856

  został pochowany na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem obok żony Celiny
 • 1890

  szczątki Adama Mickiewicza przeniesione zostały do Krakowa, na Wawel, gdzie pochowani są królowie polscy i wielcy Polacy