Celina Szymanowska
grudzień 18, 2015
cmentarz w Montmorency
grudzień 18, 2015

Biblioteka Arsenału w Paryżu

biblioteka arsenału Biblioteka Arsenału, dwudziestowieczna reprodukcja rysunku z lat 30. XIX wieku nieznanego autorstwa, zbiory Muzeum Literatury, nr inw. ML I.2168. Adam Mickiewicz rozpoczął pracę w Bibliotece Arsenału 30 października 1852. Wynagrodzenie wynosiło 2000 franków, co jak pisał w liście do starszego brata – Franciszka Mickiewicza „na Paryż jest niczym”. Oprócz pensji Mickiewiczowi przysługiwało służbowe mieszkanie, mieszczące się również w budynku Arsenału przy ulicy Sully 1. Rodzina Mickiewiczów zamieszkała tam w kwietniu 1853 roku. Poeta uważał swoje obwiązki w bibliotece za wielce uciążliwe. W Muzeum Literatury w Warszawie prezentowane są na wystawie stałej meble pochodzące z tego właśnie mieszkania. Biblioteka Arsenału2 fot. Anna Kowalska