Pierwszy tom poezji
grudzień 18, 2015
Uniwersytet Wileński
grudzień 18, 2015

Rodzina Mickiewicza

rodzina Adama Mickiewicza Tableau, ukazujące rodzinę Adama Mickiewicza. Na środku znajdują się wizerunki Celiny Mickiewiczów, nad nimi wycinane biusty rodziców Adama Mickiewicza, Barbary z Majewskich i Mikołaja Mickiewicz. Po lewej stronie Celiny ukazany jest Franciszek Mickiewicz – straszy barat poety, z którym Adam był w dzieciństwie niezwykle mocno związany. Po prawej stronie Adama Mickiewicza wizerunek Aleksandra Mickiewicza – najmłodszego z braci. Na dole umieszczone wizerunki trojga najstarszych dzieci Adama i Celiny: Marii, Władysława i Heleny. Nie ma wizerunków trzech najmłodszych synów: Aleksandra, Jana i Józefa. Druk, papier, zbiory Muzeum Literatury, nr Inw. ML I.5442