Nowogródek
grudzień 18, 2015
Maryla Wareszczakówna
grudzień 18, 2015

Towarzystwo Filomatów

Towarzystwo Filomatów: Towarzystwo Filomatów było tajnym związkiem studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego (mało od kilku do kilkunastu członków). Jego pierwotnym celem było samokształcenie – szerzenie oświecenia w narodzie polskim, ugruntowanie poczucia przynależności narodowej, szerzenie zasad liberalnych i obudzenie ducha działania publicznego – jak to ujął Mickiewicz w jednym z pism. Działał w latach 1817-21, aczkolwiek później do roku 1823 również odbywały się spotkania. Obok Towarzystwa Filomatów istniały inne tajne związki studenckie, m.in. Związek Filaretów.