W kącie na prawo stało kapą białą osłonięte łóżko żelazne, na którym wydał ostatnie tchnienie; nie opodal od łózka stolik, na którym do dzieci, przyjaciół i znajomych pisywał; dalej kanapa i drewniane oplatane krzesło, przy progu umywalnia, drugi stolik na środku, na ścianach zwierciadło i litografij parę, wszystko to skromne, proste, pospolite…” Zob. Jeż Teodor Tomasz (Miłkowski Zygmunt), Szczegóły niektóre o …śmierci i eksportacji zwłok Mickiewicza w Konstantynopolu, w: „Kraj” 1885, nr 46, s. 19.